Varios spots audiovisuais de contrapublicidade creados por alumnos de 4ºESO e onde, partindo dun enfoque crítico, pretenden concienciar ao grande grupo que conformamos todos nós como consumidores.

(Imos incluír novos traballos proximamente)