PUBLICIDADE, CONSUMO E CIDADANÍA
O discurso publicitario non ten fronteiras, todo se mistura (o video-xogo lexitima o filme, o comic lexitima o vídeo-xogo), a alta e baixa cultura.Non separamos o real do virtual (os Simns), misturamos palabra e imaxe, humor e ironía.
A imaxe é polisémica, o texto ancora o significado da imaxe, subráiao (con Photo-shop modificámolo todo). Misturamo arte contemporánea e publicidade, nos anuncios negociamos cos significados, demoramos os sentidos, imos ao que non é obvio. Usamos a publicidade para a denuncia política (Toscani e os anuncios de Benetton, denuncia o racismo, o SIDA, os corredores da morte...).
A IDENTIDADE COMO CONSUMIDORES E COMO CIDADÁNS:
CONSUMO
CIDADANÍA
Xogo, simulación
Conciencia crítica
Busca da identidade dixital
Compromiso político
Apropiación
Análise
Humor / ironía
Intelixencia colectiva
Alta / baixa cultura

Transmedia (participación, redes)

REVERTIR AO CONSUMIDOR EN CIDADÁN
Consumo indiscriminado de de bens
Consumo ético
(Ikea: A república de mi casa, a organización política cambia cando quero, sociedade popular, todos poden ter o mesmo moble)
DOVE y la seducción del contradiscurso publicitario (Tiscar Lara):
DOVE

Análisis critico de la fotografía en prensa (Tiscar Lara)As críticas creativas:


COMO INTERPRETAR UN TEXTO MEDIÁTICO:
A)
- Autoría.
- Formato:
  • Linguaxe que utiliza.
  • Técnicas.
- Audiencia: A quen vai dirixido.
- Contido: Cal é a mensaxe, o dito e o omitido.
- Propósito: Obxectivo, intereses aos que serve.

B)
- Descrición: Miralo obxectivamente sen opinar nin prexulgar.
- Interpretación: Descubrir o porqué do anuncio.

CONSTRUÍR UN ANUNCIO PROPIO: Unha imaxe son mil palabras, cales son as palabras que podo sacar da imaxe????

WEBS para traballar activamente a PUBLICIDADE:
Novas alfabetizacións: Publicidadehttp://videos.leer.es/home/nuevas-alfabetizaciones/na-secundaria/publicidad/

Diálogos (Bacharelato)
http://leer.es/wp-content/uploads/web_dialogos/index.html

Ler publicidade no MUVAP (Secundaria)
http://docentes.leer.es/wp-content/uploads/leer_publicidad/